КИРИЛ ВЕЛЕВ - NOTES'2000 г.


състоянието на обществото

за авторитарзама

за глобализацията

за разделението в света

митът за манипулация на първите демократични избори

модели на реставрацията

истерията около досиетата


*** състоянието на обществото ***

 

В периода на т.н. преход обществото като цяло се вторачва в преразпределението на богатството. Не се дискутират други теми. Науката и културата сякаш изчезват. Вторачването в преразпределението изглежда като политически интерес. Масмедийте сякаш се занимават само с политка. Всъщност те се превръщат в притурки на воюващите банди. Лишени от своите опори в ценностната система на обществото, културтрегерите започват да плачат за загиващата култура. А тя културата не загива. Тя си съществува, но на нивото на обществената нагласа.

връщане в началото


 

*** за авторитарзама ***

 

Погрешно е да се мисли, че авторитаризма се налага поради появата на някаква автроитарна личност на върха на управлението. Обществото има нагласата за авторитарно управление и търси такава личност за да я изтика на върха на управлението и след това да я обяви за безалтернативна.

връщане в началото


*** за глобализацията ***

 

И развитите страни ще имат проблем. Няма да им стигне високообразована работна сила. Безогледното привличане и поемане на специалисти от развиващите се страни ще размие тяхната култура и ценностна система.

връщане в началото


 

*** за разделението в света ***

 

 

Най-често признакът за разделение се е съотнасял с географската разположеност. Деление на Изток и Запад е имало още при древните гърци. Византия дели света насевер и юг. Винаги обаче този, който провежда, формулира и оповестява делението запазва за себе си по-добрите характеристики. Гърците са цивилизовани, а тези от тогавашния изток са диви и варвари. За византицийте варварите са на север.

Така е до ден днешен. В своята книга за Балканите проф. Мария Тодорова казва:

"Всеки има и е имал своя собствен Ориент, отнасящ се към пространство или време, или най-често към двете. Затова възприемането на Ориента е относително, зависещо от нормативната ценностна система и от гледната точка.

Големият проблем на делението е в това, че нарочените за пребиваващи в по-лошата страна възприемат и често сами допринасят за аргументацията на тази теза. Обитаващите лошата страна припознават другата като по-добра и се стремят да се преместят там, да се интегрират и по възможност да забравят произхода си.

Мария Тодорова пише: "Ориентът подхранва и обогатява въображението на романтиците, но той става и начина на бягство за либералите и националистите, които се чувстват задушени от разрастването на консерватизма и реакцията след наполеоновите войни, когато Ориентът става символ на богатство."

Отбелязвам този момент за да подчертая склонността да се митологизира другия, да се вярва че там има изобилие от това, което ни липсва и, че проблемите, които ни мъчат там са решени. Митологизацията е по-характерна за по-лошата, по-слабата страна, но не е чужда и на по-добрите, на по-сиолните. Важно е да се отбележи, че докато за по-слабите, митологизацията е обществена нагласа, то за по-силните тя обхваща, както много точно отбелязва Мария Тодорова само романтиците.

връщане в началото


*** митът за манипулация на първите демократични избори ***

 

Този мит изглежда се подклажда за да можем да оправдвем нашето съучастие в неставането на промяната. Оправдаваме нашата неподготвеност да вземем участие в управлението на държавата и за това, че наивно станахме марионетки в ченгарската пиеска.

Сега ченгетата раздухват мита за да се подиграят на романтиците от първоначалния период.

връщане в началото


*** модели на реставрацията ***

 

Той залагаше на емоцията на комунистическото мислене, затова съм го класифицирал като реставратор на 60-те. Костов е реставратор на установеното тоталитарно общество. Той без свян прилага методите на ДС.

Големият проблем е, че сега нямаме оправданието на предишните времена - окупация от страна на съветските силови структури. Сега всичко се обяснява с простото ниво на обикновения човешки страх. Страх да не се загуби незаслужено полученото статукво. Следователно падението на личността сега е много по-голямо от това при установяване на комунистическата диктатура.

По същество тези безплодни опити за прилагане на управленски практики от времето на режима показват идейната импотентност на елитите във времето на посткомунизма.

връщане в началото


*** Истерията около досиетата ***

 

На: 30.11.2000 г. гръмна поредната новина около истерията с досиетата. Съгласно докладна записка на Димитър Иванов (последния шеф на 6-тиотдел на 6-то у-е на ДС), архивът на това управление на политическата полиция е унищожен няколко месеца преди датата на преврата 10.11.1989 г. Този факт недвусмислено говори за това, че имитацията на промени и демократизация е много добре планирана предварително.

връщане в началото